Modul MTB-UNI umožňuje připojení digitálních vstupů, digitálních výstupů a S-COM výstupů. Nahrazuje moduly MTB-UNI v2, MTB-UNIm v2MTB-TTL v1.

Modul MTB-UNI v4.0
Modul MTB-UNI v4.0
  • Počet vstupů: 16 (připojení TTL signálů, spínacích kontaktů nebo otevřených kolektorů).
  • Počet výstupů: 16 spínacích tranzistorů, tj. 8 dvoučinných přestavníků.
  • Ovládaní až 16 návěstidel vybavených rozhraním S-com.
  • Kmitání výstupů.
  • Napájení: 7–17 V DC.
  • Náklady na výrobu: ~500 Kč.
  • Prodejní cena sestaveného a otestovaného kusu: 850 Kč.

Budiče výstupů můžou spínat zátěž 28V/0.5A pomocí tranzistoru NPN s otevřeným kolektorem. Vstupní obvody jsou navrženy univerzálně pro připojení binárních signálů (kontakty relé, TTL, aj.). Vstupy i výstupy obsahují ochranu proti nadproudu a přepětí. Vstupy obsahují pull-up rezistory.

Srdcem modulu je procesor ATmega128a, který obsahuje všechny potřebné funkce pro řízení a komunikaci. Připojení signálů je realizováno pomocí zásuvných konektorů nebo svorkovnic (variantní osazení DPS), rozhraní MTBbus se připojuje šroubovými svorkami.

Modul MTB-UNI v4.0
Modul MTB-UNI v4.0 se zásuvnými konektory

Připojení IR čidel, které podporovala deska MTB-UNI v2 je možné skrze speciální desku IR čidel.

Veškerá výrobní data modulu jsou k dispozici pod otevřenou licencí. Očekává se automatické osazování součástek.

Modul vznikl ve spolupráci s Laboratoří řízení kolejových vozidel Mendelový univerzity v Brně.