MTB je systém pro řízení příslušenství modelového kolejiště. MTB zpracovává vstupy z kolejiště (např. detekce obsazení kolejových obvodů, signalizace polohy přestavníků, …) a nastavuje výstupy v kolejišti (např. výhybky, návěstidla, …). Systém je typicky řízený z počítače, ve kterém běží SW zabezpečující provoz. MTB neřídí jízdu vlaku, řídí pouze příslušenství v kolejišti.

Systém MTB v roce 2021 zaznamenal výraznou aktualizaci. Vzniklo MTB v4. Tento web popisuje novou verzi 4, dokumentace starší verze 2 je dostupná zde.

Systém MTB se skládá z:

Topologie sběrnice MTBbus
Topologie sběrnice MTBbus.

MTB moduly komunikují po sběrnici MTBbus.

Moduly jsou zabudovány přímo v kolejišti, co nejblíže ovládaným prvků a snímaných signálů. Kabeláž ke každému modulu se skládá ze dvou vodičů RS485 a napájení 12 V. Díky zjednodušení propojení na pouhé 4 vodiče je snadné zabudovat MTB komponenty do rozkládacího příp. modulového kolejiště, přičemž vlastní propojení se zajistí pomocí 4pólových konektorů.

Sběrnice MTBbus je řízená master deskou MTB-USB. Zatím existují tyto moduly:

Základní vlastnosti systému MTB

  • Snímání digitálních vstupů z kolejiště.
  • Řízení digitálních výstupů a S-COM návěstidel.
  • Až 255 modulů, celkem až 4080 vstupů a 4080 výstupů.
  • Sběrnice RS485.
  • Detekce funkčnosti modulů.
  • Aktualizace firmware modulů přímo přes MTBbus.
  • Výměna modulů možná za chodu sběrnice.
  • Otevřené řešení, všechna výrobní data pro všechny komponenty k dispozici.

Software podporující MTB

Chcete vědět více?

Projděte si tento web. Pročtěte si diplomovou práci popisující návrh MTB v4.