MTB je systém pro řízení příslušenství modelového kolejiště. Jeho cílem je zpracovat velké množství vstupů v kolejišti (např. detekce obsazení, signalizace polohy přestavníků, …) a umožnit nastavit velké množství výstupů v kolejišti (např. výhybky, návěstidla, …). Systém je typicky řízený z počítače, ve kterém běží SW zabezpečující provoz.

Systém MTB se skládá z:

Topologie sběrnice MTBbus
Topologie sběrnice MTBbus.

MTB moduly komunikují po sběrnici MTBbus.

Moduly jsou zabudovány přímo v kolejišti, co nejblíže umístění ovládaných prvků a snímaných signálů. Kabeláž ke každému modulu se skládá ze dvou vodičů RS485 a napájení 12 V (s případným doplněním -12 V napětí pro trakční regulátory). Díky zjednodušení propojení na pouhé 4 (5) vodičů je snadné zabudovat MTBbus komponenty do rozkládacího příp. modulového kolejiště, přičemž vlastní propojení se zajistí pomocí 4(5)-pólových konektorů.

Kolejiště s počítačem propojuje USB kabel. Při pohledu na jednoduchost rozvodů je ihned vidět první přednost digitální komunikace v porovnání s dřívějšími svazky vodičů.

Autorem systému MTB je Víťa Báňa (KŽM Praha 3), systém byl dále rozšířen Petrem Trávníkem (KMŽ Brno I). Tento web přebírá informace z původního webu http://www.volny.cz/mtbbus/mtb/mtb-hw2.htm Víti Báni, který nyní již není dostupný. Tento web představuje systém MTB ve verzi, v jaké je v současnosti nasazen v KMŽ Brno I.

Základní vlastnosti systému MTB

  • Snímání digitálních i analogových vstupů z kolejiště.
  • Řízení digitálních výstupů a S-COM návěstidel.
  • Typicky 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů na modul.
  • Až 256 modulů.
  • Sběrnice RS485.