MTB-USB poskytuje rozhraní mezi sběrnici MTBbus a počítačem (USB). Řeší časově kritické operace sběrnice a umožňuje SW v počítači povelovat MTB moduly.

Modul MTB-USB
MTB-USB v4
Modul MTB-USB
DPS MTB-USB v4

MTB-USB obsahuje galvanické oddělení počítačové a sběrnicové části. Počítačová část je napájena přímo z USB, sběrnicová část je napájena buď ze stejného rozvodu jako MTB moduly nebo galvanicky odděleným měničem z počítačové části (variantní osazení součástek). Srdcem desky je procesor STM32F103 v počítačové části, který je programován v jazyce C.

  • Napájení: 7–17 V DC.
  • Náklady na výrobu: ~1000 Kč.
  • Prodejní cena sestaveného a otestovaného kusu: 2000 Kč.

V počítači se MTB-USB tváří jaké sériový port, lze se k němu tedy připojit z běžných operačních systémů (např. Windows a Linux) bez použití speciálních ovladačů. Specifikace protokolu mezi MTB-USB a počítačem je k dispozici zde.

Veškerá výrobní data k modulu jsou k dispozici ve zdrojových formátech.