MTB Daemon je počítačová konzolová aplikace, která umožňuje propojení MTB-USB s řídicími softwary kolejiště. Uchovává konfiguraci MTB modulů. K aplikaci se může připojit více programů řídících provoz, například software zabezpečující řízení jízdy vlaků, software řešící osvětlení, software řešící tramvajovou dopravu apod.

Řídicí programy se připojují přes TCP spojení, lze je tedy umístit i na jiný počítač.

Celková architektura použití systému MTB pak může vypadat například takto:

Topologie sběrnice MTBbus
Topologie sběrnice MTBbus.

hJOP je software řídící provoz kolejiště. MTB Net Lib je knihovna propojující hJOP a MTB Daemon, ke stažení zde.