Modul MTB-UNIm je zjednodušením modulu MTB-UNI. Oproti MTB-UNI neumožňuje připojení IR čidel na vstupy. Oproti modulu MTB-TTL má na výstupech otevřené kolektory.

Modul MTB-UNIm v2.3
Modul MTB-UNIm v2.3
  • Počet vstupů: 16, (připojení TTL signálů nebo spínacích kontaktů).
  • Počet výstupů: 16 otevřených kolektorů.
  • Náklady: 300–400Kč + plošný spoj (cca 50 Kč).
  • Ovládaní až 8 návěstidel vybavených rozhraním S-com.