Modul MTB-TTL je zjednodušením modulu MTB-UNI. Oproti MTB-UNI neumožňuje připojení IR čidel na vstupy a na výstupech používá TTL úrovně místo posuvných registrů.

Modul MTB-TTL v1.2
Modul MTB-TTL v1.2
  • Počet vstupů: 16, (připojení TTL signálů nebo spínacích kontaktů).
  • Počet výstupů: 16 TTL úrovní.
  • Náklady: 300–400Kč + plošný spoj (cca 50 Kč).
  • Ovládaní až 8 návěstidel vybavených rozhraním S-com.

Od tohoto modulu v současnosti v KMŽ Brno I upouštíme, protože modul nemá dostatečnou ochranu výstupů pro připojení vyšších napětí. Modul dvou konstrukcí neumožňuje jednoduše vypnout periferii na výstupech při zapnutém MTB modulu, protože neaktivní výstupy jsou drženy v +5V.

MTB-TTLm

V KMŽ Brno I vznikla varianta se svorkvnicemi, která je svou funkčností shodná s původní MTB-TTL deskou:

Modul MTB-TTLm v1.3
Modul MTB-TTLm v1.3