Zde je malá ukázka jednoduchého testovacího programu pro odzkoušení a nastavení modulů.

Záložka se seznamem nalezených modulů.
Ukázka nastavení konfiguračních parametrů modulu.
Záložka nastavení a informací.
záložka zobrazující vstupy a výstupy modulu MTB-TTL. Červené vstupy/výstupy jsou sepnuty.
Záložka zobrazující vstupy a výstupy modulu MTB-POT. Je zobrazena hodnota potenciometru a přepínače směru.
Záložka zobrazující vstupy a výstupy modulu MTB-REG. Je možno ovládat rychlost a směr jednotlivých kanálů. Přetížení je signalizováno dole (přetížení červeně).
Některé události jsou zapisovány do log souboru a také do textového pole.