Modul pro snímání potenciometrů tvoří doplněk pro ovládací panely. Jeho účelem je snímání polohy potenciometru, která po přenosu do centrály PC slouží k nastavení rychlosti jízdy trakčních regulátorů. Modul je vybaven vstupy pro 4 potenciometry (0..max) a 4 binárními vstupy pro spínače směru jízdy.

Modul MTB-POT v1.0
Modul MTB-POT v1.0