V KMŽ Brno I používáme pro přístup k MTB-USB modulu knihovnu, kterou si sami vyvíjíme. Knihovna je opensource, je vyvíjen v jazyce Delphi a je možné ji stáhnout také jako dll soubor. Knihovnu lze použít jako běžnou dynamicky linkovanou knihovnu, zde je specifikace API.