Modul IRdet slouží k připojení až 8 infračidel. Modul budí vysílací diody IR čidel a kontroluje, jestli je čidlo zastíněno. Podle toho nastavuje 8 digitálních výstupů. Výstupy lze připojit například na vstupy modulu MTB-UNI v4. Modul není připojen na sběrnici MTBbus!

Napájení, sběrnice

Modul je optimální napájet stabilizovaným napětím 12 V stejnosměrných. Modul toleruje napájení 10–17 V stejnosměrných. Napájení se připojuje na svorky označené “+12V” (kladný pól) a “GND” (záporný pól) na svorkovnicích. Svorkovnice jsou na desce dvě. Je jedno, na kterou svorkovnici je napájení připojeno, svorkovnice mají propojené vodiče pro snazší instalaci.

Modul IRdet obsahuje ochranu proti přepólování vstupního napětí (modul nenaběhne). Modul neobsahuje ochranu proti přepětí!

Infračidla

IRdet se používá pro detekci projetí vlaku bodem. Mezi pražce se umístí pár vysílací dioda – fototranzistor. Vysílané světlo z diody se odrazí od projíždějícího vozu, čímž je detekován průjezd.

Modul obsahuje 4 konektory, do každého lze zapojit pár čidel. Zapojení doporučujeme realizovat podle obrázku níže.

Zapojení páru IR čidel
Zapojení páru IR čidel.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat, že všechny lokomotivy i vozy jsou správně detekovány. Obzvláště u matných černých povrchů podvozků může být problém vozidlo detekovat.

Výstupy

Modul obsahuje binární výstup pro každé čidlo indikující obsazenost čidla. Tento výstup je zapojený přes optický oddělovač v režimu otevřený kolektor (aktivní = uzemněn).