Původním autorem systému MTB je Víťa Báňa. Velká část materiálů vystavěných na tomto webu je jeho dílem a je převzata z jeho původních stránek o systému MTB. Víťa Báňa systém MTB již dále nevyvíjí. Systém MTB byl dále rozšířen Petrem Trávníkem – členem KMŽ Brno I. Petr Trávník již v KMŽ Brno I nepůsobí a ve vývoji systému MTB pokračuje dále jako fyzická osoba.

Tento web vytvořil Jan Horáček, člen KMŽ Brno I, v roce 2020. Libovolné dotazy a připomínky směřujte na něj: jan.horacek@kmz-brno.cz.